Quina és la diferència entre l’esterilització i la pasteurització?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

A diferència de la pasteurització, el procés d’esterilització busca l’eliminació de la totalitat de microorganismes, patògens o no, que resideixen en els aliments frescos i que provoquen la seva descomposició, mitjançant tractament a temperatures per sobre de 100ºC.

Diferència entre esterilització i pasteurització

En l’esterilització, els aliments s’escalfen a temperatures superiors a 121ºC per ocasionar la mort dels microorganismes i les seves espores. Com que aquests no sobreviuen, els productes esterilitzats tenen un temps de vida major al dels pasteuritzats, encara que el seu desavantatge és que pot afectar la qualitat d’alguns productes. Amb les altes temperatures el valor nutricional l’aliment pot ser menor, es poden destruir algunes vitamines i aromes juntament amb tots els microorganismes.

Els microorganismes són sensibles a una combinació de temperatura i temps. Una temperatura més baixa i un temps més llarg mataran la mateixa quantitat de microorganismes que la temperatura alta i el temps curt. Aquesta combinació de temps amb temperatura es denomina “valor d’esterilització” i es representa amb “Fo” quan s’utilitza una temperatura >100ºC i es denomina “Po” quan la temperatura és

Cada producte té unes característiques diferents que determinaran el tipus de tècnica d’esterilització a utilitzar i les combinacions de temperatura i temps per intentar conservar les màximes propietats i minimitzar els canvis nutricionals de l’aliment envasat.

A TERRA Food-Tech® by RAYPA produïm autoclaus compactes per a aliments envasats dissenyades per a la cocció, esterilització i pasteurització d’aliments en conserva utilitzant una sonda de temperatura col·locada en una mostra de producte. Això permet un perfecte control del procés conservant les propietats organolèptiques, minimitzant els possibles canvis en les característiques nutricionals del producte envasat i complint tots els requisits i normes de la indústria alimentària. Per a més informació, contacta amb el nostre equip comercial.

Scroll to Top