Càlcul de la capacitat productiva

Calcula online i de forma gratuïta, la capacitat productiva per cicle, la quantitat d'envasos que pots arribar a processar per cicle segons cada model de les nostres autoclaus.

Mesures del teu envàs

Indica les mesures en mil·límetres (mm)
∅ - Diàmetre (mm)

H - Alçada (mm)

Per envasos no cilíndrics,
semirígids (barquetes, safates…) o flexibles (doypacks, sachets…) si us plau, contacta amb hello@terrafoodtech.com

Este es el elemento que se ocultará en pantallas de escritorio.