En què consisteix la pasteurització?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

La pasteurització permet l’eliminació de microorganismes que causen l’adulteració dels aliments. Es tracta d’un tractament tèrmic per reduir la càrrega microbiològica de líquids i sòlids controlant la temperatura i el temps del procés. Consisteix en escalfar un aliment a temperatures inferiors a 100ºC durant alguns minuts o segons i refredar-loa ràpidament, durant temps i temperatures que varien segons el tipus de producte, el seu format o tipus d’envàs. Si es realitza un control exacte de la temperatura, tant el sabor com l’olor i les propietats nutritives dels aliments no patiran canvis. Aquest mètode s’utilitza sobretot en llet i els seus derivats, sucs aromatitzats i cerveses, ja que les baixes temperatures permeten que els aromes no es volatilitzin massa. Aquests aliments es conserven durant uns dies, encara que una bona part dels microorganismes queden destruïts, les modificacions físiques i químiques es segueixen produint.

Diferència entre pasteurització i esterilització

A diferència de l’esterilització, la pasteurització no elimina tots els microorganismes, ni les espores. A més, el deteriorament dels aliments continua produint-se a causa de processos microbiològics, de manera que els aliments pasteuritzats han de mantenir-se sempre refrigerats entre 3ºC i 6ºC, i un cop oberts el termini per al seu consum és breu. Hi ha confusió entre pasteurització i esterilització quan parlem de microorganismes o de temperatura. Per a més informació, t’aconsellem llegir el nostre post Quina és la diferència entre l’esterilització i la pasteurització?

A TERRA Food-Tech® by RAYPA produïm autoclaus compactes per a aliments envasats dissenyades per a la cocció, esterilització i pasteurització d’aliments en conserva utilitzant una sonda de temperatura col·locada en una mostra de producte. Això permet un perfecte control del procés conservant les propietats organolèptiques, minimitzant els possibles canvis en les característiques nutricionals del producte envasat i complint tots els requisits i normes de la indústria alimentària. Per a més informació, contacta amb el nostre equip comercial.

Scroll to Top