ESTERILITZADORS COMPACTES
PER ALIMENTS ENVASATS

CFS Sèries

Disposem dos famílies equips TERRA Food-Tech™ els verticals i els horitzontals. Cada un d’ells és diferenciesn de l’altre per capacitats i caràcterístiques de producció.

Graella amb icones de autoclaus verticals i horizontals de TERRA Food-Tech
Icon TERRA Food Tech Machine

Amb els equips TERRA Food-Tech®, es poden fer infinitats de esterilitzacions, envasats, pasteuritzats i coccions de qualsevol tipus d’aliment, processat o no processat.

null

F₀ - P₀ ajustable

L’equip permet l’ajust d’aquests valors d’acord a les necessitats de cada producte. Això porta a una correcta esterilització o pasteurització evitant un excés de calor que pot resultar en una degradació de la qualitat sensorial dels aliments i la pèrdua del seu valor nutricional.

Possibilitats de gestionar el procés

El equips pot controlar el procés d’esterilització mitjançant dos procediments:
• La programació de temps i temperatura.
• La programació del valor F₀ – P₀.

Refredament ràpid

Un cop acabat el cicle d’esterilització o pasteurització comença el cicle de refredament ràpid que disminueix la temperatura dins de la cambra. Mitjançant un sistema de dutxa i amb rampes de pressió programables durant aquesta fase.

Valor contra pressió programable

La sèrie CFS de TERRA Food-Tech™ té contrapressió programable com característica estàndard per aconseguir un cicle d’esterilització ràpid evitant diferències de pressió elevades entre l’autoclau i la pressió tèrmica en els envasos que poden conduir a un trencament o deformació de aquests.

Supervisió contínua del procés

Tots els paràmetres d’esterilització són contínuament supervisats per assegurar el correcte funcionament de l’equip. En cas de no assolir els paràmetres esperats, el programa s’interromp i genera el missatge d’advertència corresponent per solucionar el problema detectat.

Seguretat

Els esterilitzadors TERRA Food-Tech™ compten amb excel·lents mesures per garantir la seguretat dels usuaris:
• Protecció contra la sobrepressió a la cambra.
• Termòstat de seguretat.
• Detecció de porta oberta.
• Detecció de pressió positiva a la cambra d’esterilització.

ESTERILITZADORS VERTICALS

Els esterilitzadors verticals tenen 5 capacitats:

  • CFS-28V – 28 litres
  • CFS-50V – 50 litres
  • CFS-75V – 75 litres
  • CFS-110V – 110 litres
  • CFS-150V – 150 litres

ESTERILITZADORS HORITZONTALS

Els esterilitzadors horitzontals tenen 3 capacitats:

  • CFS-21H – 21 litres
  • CFS-50H – 50 litres
  • CFS-75H – 75 litres

BENEFICIS

El Valor
F0 i P0

Esterilización y Pasteurización son sistemas de conservar los alimentos mediante la destrucción total o parcial de microorganismos.

La destrucción de microorganismos depende de la combinación de dos factores, la temperatura que se aplica y el tiempo que dura el tratamiento.

A esta relación temperatura/tiempo se la conoce como F0 para esterilización y P0 para pasteurización.

Fitxa Tècnica

Per poder saber més dels equips TERRA Food·Tech™, poden descarregar-se la fitxa tècnica per veure les característiques de cada equip i els diferents accessoris que oferim.